13.04.2010


KOPIER INFORMASJON UNDER OVER I EN E-POST ELLER ET DOKUMENT, FYLL UT FELTENE OG SEND INFORMASJONEN PÅ MAIL TIL jan.haugerud@gmail.com OG LEGG VED AKTUELLE BILDER

IKKE SLETT FELTER DER DU IKKE HAR INFORMASJON, MEN LA DE STÅ TOMME


VED ENRINGER SØRG FOR AT ALLE FELTENE ER FYLT UT DA DEN GAMLE REGISTRERINGEN VIL BLI SLETTET FØR DEN NYE KORRIGERTE BÅTREGISTRERING LEGGES UTNavn på båt:
Eier:
Båttype:
Konstruktør:
Verft:
Byggeår: xxxx
Sted:
Deplacement: x.x tonn
LOA: xx.xx m
Bredde: x.xx m
LVL: x.xx m
Dyptgående: x.xx m
Matrial i skrog:
Dekk:
Seilareal: xx.x m2
Riggtype:
Seilnummer:
Motortype:
Motoreffekt: xx hk
Mobiltelefon/VHF:
Sommerhavn:
Vinterhavn:
www:


Historikk:


Øvrig informasjon og kommentarer: