03.03.2011Njård
Eier: Erik Vennemoe
Båttype: 8mS
Konstruktør: Johan Anker
Verft: Anker & Jensen
Byggeår: 1918
Sted: Vollen
Deplacement: 8.4 tonn
LOA: 13.8 m
Bredde: 2.38 m
LVL: 8.89 m
Dyptgående: 1.76 m
Matrial i skrog: Mahogni på eikespant
Dekk: Oregon pine
Seilareal: 97.57 m2
Riggtype: Bermuda
Seilnummer: 8N13
Motortype: Lombardini
Motoreffekt: 30 hk
Mobiltelefon/VHF: 93022643
Sommerhavn: Sollerudstranda
Vinterhavn: Solleruudstranda
www:

Historikk


Baus II 1918 / Njord  8mS sH 28 / 8 N13

Kjenningssignal: LG3803

Johan Anker, tegninger datert 29-11-1917, bygget av Anker & Jensen, Vollen, Asker, Norge - byggenummer 215, 1918 -1919

Baus II fra 1918, bygget hos A/S Anker & Jensens Verft, byggnummer 215 (ref . 6 hulls messingskilt fra rorkultgjennomføring i dekk, 8mS etter skandinavisk måleregel av 1917, med seilnummer sH28)

Øvrig informasjon og kommentarer:


Dagens utgave av båten kan betegnes som en rekonstruksjon, med noen opprinnelige spant i eik, mange av de smidde jern spantene, noe av forstevn og enkelte detaljer. Båten fikk ny blykjøl på slutten av 40 tallet og var glassfiberbelagt og kraftig modifisert av tidligere eier. Båten ble kjøpt av Erik Vennemoe fra Einar Husby i Brevik i 1993 og etter 2 sesonger med seiling og omfattende reparasjoner startet restaureringen. Riving av glassfiber med det resultat at all hud måtte erstattes, 6,5m3 med mahogni kjøpes inn til dette. Restaurering starter på Holmen Slipp v/Zogbaum. Fikk pris på jobben hos Oslo Trebåtbyggeri med pris på total oppussing på kr 1,3 mill, det skulle jeg selvfølgelig ha slått til på. Det bestemmes å legge oppussingen på et nivå så nært opp til det opprinnelige som mulig. Litt juks med syrefast, noen modifiseringer/forbedringer her og der, men fremdeles veldig nær opp til opprinnelig utseende og utførelse. Zogbaum dør dessverre midt i prosessen, jeg treffer Peter Ennals og vi blir raskt enige om å flytte båten til Sollerudstranda i 1996.

Der er gjort en kjempejobb av utrolig dyktige båtbyggere på Sollerudstranda, Tor Kristian, Gustav smed, Erik, Bjørn, Jo og Henrik og mange flere har vært med på jobben, med over 10.000 timer nedlagt. Båten gjøres seilklar i 2009, sjøsetting 20. mai og rigging i ukene deretter. Vi kjører minimalist interiør i 2009, og fullfører interiøret høsten 2011 og vinteren 2012.Eiere

Nr 1   Båtnavn BAUS II
Konsul Harald Hansen, Skien. KNS medlem fra 1912(ikke medlem i 1935), BAUS(I) er en 40m2 krysser.

Til OL sesongen 1920 ble Baus II sammen med mange andre 8mS konvertert og målt inn under den nye R-regel av 1919. Baus II fikk seilnummer 8N13.

Året etter 1921 bestemte S-båtene seg for igjen å seile i egen klasse og gikk tilbake til S-klassen med sine opprinnelige seilnummer, Baus II sH28 og seilte sammen med de andre ikke konverterte S-båter.

Nr 2   Båtnavn SPURT IV
Grosserer J.H. Beck jr., Skien. Eier fra senest 1921, KNS medlem fra 1916.(ikke medlem i 1930)

Nr 3   Båtnavn AMY
Agent Bjarne Hansen, Oslo. Eier fra senest 1927, innmeldt KNS i 1920 som livsvarig medlem. Ikke medlem mer i 1931.

Nr 4   Båtnavn ARABELLA
Kelner Hans Reinhart Larsen, Oslo. Innmeldt 1920, og eier båten ihvertfall fra 1929 til 1932. Direktør Larsen er oppført i 1949 med ARABELLA IV en 8m H41 – 1946 modell.

Nr 5   Båtnavn NØKK IV
1933-1934

Nr 6   Båtnavn DIMPLE
Agent Eilert Falch-Lund, Oslo. Eier senest fra 1935, medlem i KNS fra 1906. Fremdeles medlem i 1956 og det opereres ikke med noen nye navn i denne perioden. Har fremdeles opprinnelige rigg på ca. 97m2. Har ikke sett årbøkene i perioden 1937-48, men i 1956 opereres det ikke med noen nye navn for nye eiere.

Nr 7   Båtnavn JEANITA 2(ikke romertall)
Diplom ingeniør Cæsar Bang, Oslo. Innmeldt KNS i 1922. Han er oppført som eier i alle bøker fra 1949-1958 og båten har origianl rigging i 1949.

Av 6 søsken båter fra 1918 og 5 fra 1919, er 4 fremdeles i KNS i 1949. 2 er rigget ned til henholdsvis 57m2 og 74m2. JEANITA er fremdeles med i 1956 og 1958 med 96m2 seil. Var i den perioden siste registrerte på fjorden.

Nr 8 1963 - A. Stokke/S. Lossius, Trondheim - ”Njord”

Nr 9 1968 - Sophius Lossius, Trondheim - ”Njord”

Nr 10 1972 - Sverre Christensen, Trondheim - ”Njord”
       1977 - Sverre Christensen, Asker - ”Njord”

Nr 11 1984 - Einar Husby, Stathelle - ”Njord”
Kjøpt av Einar Husby, Krabberødstr. 73, 3960 STATHELLE

Nr 12 1993 – Erik Vennemoe, Oslo - ”Njord”

Restaurering startet i 1994 hos Holmen Slipp i Asker.

Oppgaver som er gjennomført:

  • Ny kjølstokk i eik
  • Nye kjølbolter i syrefast
  • Nye spant i eik
  • Enkelte nye ribber i syrefast
  • Ny akterstevn i eik
  • 6,5m2 mahogni innkjøpt for å lage nye bordganger

Båten ble flyttet høsten 1996 til Sollerudstranda skole, båtbygger Thomas Jobling fortsetter restaureringen. Deretter overtok kyndige båtbyggere på Sollerudstranda prosjektets videre fremdrift.